Χρήσιμοι Δεσμοί

 

Επίσημη ιστοσελίδα της Βιπάσανα παγκόσμια

Δημόσιες ομιλίες του S. N. Goenka (ηχογραφημένες ή βιντεοσκοπημένες)

Η Μεγάλη Παγόδα της Βιπάσανα

Από πλευράς βιβλιογραφίας, στην ελληνική γλώσσα υπάρχει το βιβλίο:

William Hart - Διαλογισμός Βιπάσανα - Όπως διδάσκεται από τον S.N.Goenka
ISBN:978-960-7872-38-8
Εκδόσεις Αιώρα http://www.pariyatti.org/Bookstore/catalog.cfm?CatPos=101